Η εμπειρία μας καλύπτει όλο το φάσμα των ψηφιακών εγκαταστάσεων. Αναλαμβάνουμε έναν επαγγελματικό χώρο είτε εκ του μηδενός είτε με ήδη εγκατεστημένη μηχανογράφηση και μελετάμε την εγκατάσταση (αρχική ή αναβάθμιση) εν τω συνόλω. Συγκεκριμένα :
  • Εγκατάσταση δικτύου (ασύρματου-ενσύρματου ή συνδυασμό των δύο) με δομημένη καλωδίωση.
  • Εγκατάσταση ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων (απλών ή VoIP) με δομημένη καλωδίωση.
  • Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης χώρου (τοπικά ή απομακρυσμένα) με δικτυακές IPκάμερες (ασύρματες ή ενσύρματες) μέσω της δομημένης καλωδίωσης με δυνατότητα καταγραφής σε server
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εμπορικού λογισμικού και φορολιγικών μηχανισμών σε δίκτυο
  • Εγκατάσταση κάθε απαραίτητου δικτυακού λογισμικού (Anti Virus, Fax Administration, Remote access) κλπ. για προστασία του δικτύου, απομακρυσμένη διαχείριση Η/Υ για την περίπτωση συναφών εταιριών που παρακολουθούνται από κοινό λογιστήριο κλπ.
  • Παραγγελειοληψία (ασύρματη ή ενσύρματη) σε χώρους εστίασης σε συνδιασμό και με ξενοδοχειακή διαχείριση.
  • Συστήματα Bar Code για κάθε χρήση (χώροι ένδυσης, χώροι εστίασης, φαρμακεία, αποθήκες ανταλλακτικών, super market)
  • Εγκατάσταση Ψηφιακών πολυμηχανημάτων σε περιβάλλοντα δικτύου για μεγάλο όγκο εκτυπώσεων, fax, κλπ.
  • Εγκατάσταση προβολικών συστημάτων για κάθε είδους προβολές και χώρους.
Η λίστα βεβαίως μακραίνει συνεχώς...

Τηλεφωνήστε μας, ή στείλτε email για μία δωρεάν εκτίμηση της εγκατάστασής σας και μελέτη αναβάθμισης.