Με ποιόν τρόπο μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ;

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα αρκεί να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση και να την στείλετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Βεβαίως, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε στη συμπλήρωσή της ή να αναλάβουμε εμείς όλη τη διαδικασία συνολικά.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης σας, δεν απομένει παρά η κατασκευή του web site ή του Ηλεκτρονικού καταστήματος σας μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές που θέτει το πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ.