Τι γίνεται με τις μηχανές αναζήτησης;

Οι Ελληνικές και διεθνείς μηχανές αναζήτησης είναι sites τα οποία χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και γενικότερα οι χρήστες του διαδικτύου για την άντληση πληροφοριών.

Η υπηρεσία βελτιστοποίησης είναι προαιρετική και παρέχεται ξεχωριστά σε όλα τα πακέτα έτσι ώστε και το δικό σας web site να δεχθεί ένα στοιχειώδες ''λίφτινγκ'' και να εμφανίζεται σε αξιόλογες θέσεις στις λίστες αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αυτή απαιτεί συγκεκριμένες τροποποιήσεις και προσθήκες στον κώδικα και άλλα στοιχεία του site ολόκληρου και είναι σχετικά χρονοβόρα με ασφαλή αποτελέσματα όμως.

Σε κάθε περίπτωση όμως, παρέχουμε δ ω ρ ε ά ν την καταχώρηση του site σας στις τρείς πιο δημοφιλείς μηχανές (μία Ελληνική και δύο Διεθνείς).